• guilt
  ללא רגשות אשם
 • Natural components
  רכיבים טבעיים בלבד
 • without preservatives
  ללא חומרים משמרים

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש

ברוך הבא לאתר הקניות המקוון של חברת פיורפודס ישראל ע.ס בע"מ (להלן- "פיורפודס" ו/או "חברת פיורפודס" ו/או "הנהלת האתר"). האתר הינו מנוהל ע"י חברת פיורפודס ישראל ע.ס בע"מ, ח.פ 515872323.

האתר נועד לספק שירותי סחר מקוונים בשימת דגש רב על איכות המוצרים והשירות.

משרדנו נמצאים בבית הלוי וכתובתנו המלאה הינה: משק 202, בית הלוי 4287000.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

 • כללי ותנאי השימוש באתר:
 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר חברת פיורפודס נשמח לתת לך מענה בטלפון שמספרו 054-6988877, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושך באתר חברת פיורפודס. המענה הינו בימי העסקים שהינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. בשעות 09:00-17:00. כמו כן, ניתן לפנות אלינו בפנייה לכתובת המייל Info@purefoods.co.il. מענה לדוא"ל יהיה עד 48 שעות מיום קבלתו בימי העסקים. אתר פיורפודס הינו אתר אינטרנטי במסגרתו תוכל לבצע הזמנת מוצרי מזון המשווקים על ידי חברת פיורפודס.
 2. הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר פיורפודס על ידך, מאשרים כי קראת  את התקנון, וכי הנך מסכים ומאשר את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב בינך לבין חברת פיורפודס ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר חברת פיורפודס, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

השימוש באתר חברת פיורפודס הינו כפוף לקריאת ולהסכמת כל גולש לתנאי תקנון זה.

 1. חברת פיורפודס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת וזאת על פי שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כמו כן, גם את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי המוצרים וכל מה שחברת פיורפודס תמצא לנכון.

חברת פיורפודס זכאית לשנות ו/או להפסיק פעילות חלקית או מלאה של האתר, ו/או שינוי מטרת האתר מובהר  בזאת, כי למזמין ו/או למשתמש באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברת פיורפודס, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנך מתבקש מעת לעת, כאשר אתה מבצע קניות באתר לקרוא את התקנון.

 1. תקפות תקנון זה כתקפות חוזה משפטי לכל דבר וענין. תקנון זה הינו הבסיס המשפטי היחיד בין חברת פיורפודס לבין המשתמש. כל פעולה באתר הינה הסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופעים בתקנון זה וכי לא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתוקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.
 2. חברת פיורפודס רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בשליחת מסרון SMS, בדוא"ל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר.

 

 • הרשאים לקנות באתר חברת פיורפודס:
 1. רכישת מוצרים באתר תתבצע על ידי מזמין הנרשם באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. הזמנה כאורח: למזמין קיימת אפשרות לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. עם זאת, במידה והמזמין ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש להחזיר את ההזמנה – על מנת שיתאפשר לרשום קרדיט לזכותו, יווצר חשבון זמני אליו יוזן הקרדיט. במידה והמזמין מעוניין בהחזר כספי וזכאי לו ע"פ תקנון משלוחים והחזרות, החזר שכזה יינתן לו על חשבון הקרדיט.
 5. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר חברת פיורפודס, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 6. למרות האמור בסעיפים ב4 ו-ב5, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר חברת פיורפודס, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולה הבלעדית של הנהל האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

 • אזור פעילות אתר פיורפודס:
 1. השירות שניתן במסגרת אתר חברת פיורפודס מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חברת פיורפודס לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר של חברת פיורפודס אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

 • שעות הפעילות באתר חברת פיורפודס:
 1. הזמנה באתר פיורפודס אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת..
 2. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר.

 

 • המוצרים הנמכרים באתר חברת פיורפודס:
 1. חברת פיורפודס משווקת מוצרים ללקוחות קצה באמצעות אתר האינטרנט שבבעלותה. מוצרי הקצה נרכשים מהיצרן ו/או מהספק ו/או מהיבואן (להלן: "היצרן") של המוצר. במסגרת סוג תיווך זה מפרסמת הנהלת האתר מידע אודות מוצרים אלו אשר מתקבלים מהיצרן. כל הנתונים אודות המוצרים אשר מופיעים ומתפרסמים באתר הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של אותו מוצר.
 2. באתר חברת פיורפודס נמכרים מוצרי מזון לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באת החברה.
 3. הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר חברת פיורפודס יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברת פיורפודס. עם זאת, מוסכם ומובהר כי חברת פיורפודס תעשה את מיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל שאפשר.
 5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים מחברת פיורפודס, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת פיורפודס שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 100 יחידות מאותו מוצר. של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של הנהלת האתר. הנהלת האתר רשאית לשנות את ההגבלה בהודעה שתימסר על כך בתקנון האתר.
 6. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של חברת פיורפודס.
 7. הנהלת האתר מציגה באתר מידע איכותי, מדויק, מפורט ונכון ככל שביכולתה. המידע כולל תוכן מסחרי, פרטים אודות המוצרים ותכנים פרסומיים הנמסרים לחברת פיורפודס על ידי היצרנים השונים. לעניין תכנים אלו, לא חלה אחריות על חברת פיורפודס, וכי האחריות חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. כמו כן, פרסום תכנים אלו באתר אינה מהווה המלצה או עידוד מצד חברת פיורפודס לרכישת המוצר.
 8. לאחר ביצוע הרכישה, ישלח אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יחד עם זאת, אין זה אומר כי אישור זה מחייב את חברת פיורפודס לספק את המוצרים, אלא אישור זה רק מעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

 

 • מחירי המוצרים:
 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר בשקלים חדשים. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 4. מחירי המוצרים המוצגים באתר חברת פיורפודס הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), למעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.

 

 • התשלום:
 1. התשלום באתר חברת פיורפודס יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך לביצוע רכישת המוצרים, הרכישה תבוטל ודמי הביטול כמפורט בסעיף ההחזרות, יחולו.
 3. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 4. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת פיורפודס בעת מועד ההזמנה.
 5. תשלום באמצעות חשבון PAYPAL יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PAYPAL, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PAYPAL. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PAYPAL, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ- PAYPAL. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PAYPAL, ולא של האתר.
 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר חברת פיורפודס לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 7. התשלום לאתר חברת פיורפודס מבוצע כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגיטלית המאושרים על ידי מס הכנסה.

 

 • דמי משלוח:
 1. הזמנה מאתר חברת פיורפודס  תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה. מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.
 2. חברת פיורפודס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

 • אספקת המוצרים למען המזמין:
 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת פיורפודס למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של חברת פיורפודס שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי הנהלת האתר מתחייבת לזמן אספקה עד 5 ימי עסקים.
 3. חברת פיורפודס תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים, לפיכך, חברת פיורפודס אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת פיורפודס בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת פיורפודס לא יחויב.
 4. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הנהלת האתר תספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם הנהלת האתר ולהחזיר את המוצר החלופי, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר החלופי.
 5. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שנרשם להזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא אישר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות. על המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו. כמו כן, משלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת פיורפודס.
 7. אי עמידת חברת פיורפודס במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 8. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת פיורפודס, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 9. חברת פיורפודס לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע וכו'.

 

 • החזרת מוצרים:
 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה או בעת האיסוף העצמי ממשרדי החברה.
 2. החזרת המוצרים במידה ויש פגם בחומר הגלם או בתהליך היצור, ניתן יהיה להחזירם עד 7  ימים מתאריך הקניה ובהצגת חשבונית קניה מחברת פיורפודס בלבד.

הלקוח יוכל להחליט אם לשלוח את המוצרים בדואר או בעזרת שליח. מובהר בזאת כי בכל מקרה העלות תהא על הלקוח וזאת בתיאום מול מוקד שירות הלקוחות של הנהלת האתר.

 1. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת פיורפודס.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, או פנו אלינו למייל בכתובת Info@purefoods.co.il וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
 3. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 4. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.
 5. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 6. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ו/או מתנות.

 

 • ביטול ושינוי הזמנה:
 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי חברת פיורפודס שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל24 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ-24 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת פיורפודס תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של חברת פיורפודס. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות עד 10 שעות לפני מועד ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלא בשמירה של מסגרת בלבד.
 5. חברת פיורפודס תהא רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתמסור על כך הודעה למזמין לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברת פיורפודס, כפי שתקבע מעת לעת.

 

 • מועדון לקוחות:
 1. חברת פיורפודס רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר החברה, גם למועדון הלקוחות של החברה. בהצטרפותו לשירות של חברת פיורפודס מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר חברת פיורפודס בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

 

 • מבצעי מכירות:
 1. מעת לעת יימכרו מוצרים של חברת פיורפודס במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. במידה וחברת פיורפודס תחליט לקיים מבצע כלשהו, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק "מבצעי בזק". מבצעים אל נותנים הטבות שונות המשתנות מעת לעת למזמין. הטבות אלו מוגבלות בזמן בהתאם להחלטת הנהלת האתר.
 4. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי.

 

 

 

 

 • אחריות:
 1. חברת פיורפודס אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר חברת פיורפודס ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר חברת פיורפודס.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. חברת פיורפודס לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת פיורפודס. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות חברת פיורפודס תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר חברת פיורפודס ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 5. אתר חברת פיורפודס עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת, המזמין פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 6. הנהלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 7. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחברת פיורפודס ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת פיורפודס, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 8. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין חברת פיורפודס אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת פיורפודס בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 10. במקרה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, טעות זו לא תחייב את חברת פיורפודס
 11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 13. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 14. התמונות הינן להמחשה בלבד.

 

 • אבטחת מידע:
 1. אתר חברת פיורפודס מיישם באתר זה מנגנוני הגנה המתקדמים ביותר וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. עמוד הסליקה בתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (SSL) אשר עומד בבדיקות ובתקני אבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוח לחברת הסליקה נעשה באופן מוצפן.
 2. חברת פיורפודס אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 3. הנך מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 4. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 5. חברת פיורפודס לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.
 6. חברת פיורפודס משתמשת בעוגיות (cookies) ובכך חוסכת את זמנך בהזנת הפרטים בכל ביקור. הנך יכול להגיד את דפדפן האינטרנט שלך מחדש בכל שיסרב ל- cookies.

 

 • סודיות פרטיות:
 1. חברת פיורפודס מכבדת את פרטיותך ועושה את מרב המאמצים לשמור על פרטיכם האישיים. פרטיכם האישיים ישמשו לשימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי החברה ולא יועברו לצדדים שלישיים חיצוניים אלא להשלמת פעולת הרכישה שהתבצעה באתר ולצורך דיוור עתידי.
 2. מזמין המבצע שימוש באתר חברת פיורפודס מאשר את הסכמתו להיכלל במאגר מידע זה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליך המזמין באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק, מידע על מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים, ניוזלטר וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לך מידע בקשר לחברת פיורפודס וזאת כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק תקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 3. במידה והנך מעוניין שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליך להודיע על כך לחברת פיורפודס בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 4. הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמין וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עמך, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.
 5.  הנהלת האתר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף טז(1) לעיל, הנהלת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה כי הלקוח ביצע מחדל או מעשה שיש בו יכולת לפגוע ו/או עלול לפגוע בחברת פיורפודס או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או עשה שימוש בשירותים שניתנו על ידי חברת פיורפודס לביצוע מעשה בלתי חוקי.
 • במקרה כי הלקוח הפר את תנאי תקנון זה מול חברת פיורפודס או מי מטעמה.
 • במקרה כי חברת פיורפודס קיבלה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או חלה על חברת פיורפודס חובה על פי דין למסור את פרטי הלקוח.
 • לקוח שבכוונתו למכור את המוצרים אותם רכש באתר חברת פיורפודס לצדדים שלישיים.
 • לקוח אשר הזין פרטים שגויים באתר חברת פיורפודס בזדון ובכוונה תחילה.
 • בכל מחלקות עתידית ו/או טענה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין חברת פיורפודס.

 

 • קניין רוחני:
 1. הקניין הרוחני באתר חברת פיורפודס, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית להנהלת האתר.
 2. זכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. הנהלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי חברת פיורפודס המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם חברת פיורפודס ע.ס בע"מ שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברה ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר חברת פיורפודס, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברת פיורפודס  מראש ובכתב וזאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.
 7. השם "חברת פיורפודס ע.ס בע"מ", סימני המסחר, הם כולם רכושה של החברה ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
 8. כל התוכן המילולי, המידע ו/או התצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכו' הינם בבעלותה הבלעדית של חברת פיורפודס בלבד.

 

 

 • סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבית המשפט בחדרה.

 

 • הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י הנהלת האתר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.